איך נוכל לעזור?

למה צריך לעדכן את תאריך הנפקת תעודת הזהות

תאריך הנפקת תעודת הזהות הוא התאריך הרשום על גבי תעודת הזהות שלך.

זו אחת הדרכים של החברה לבצע זיהוי ודאי של העמית.

אם תאריך הנפקת תעודת הזהות שלך מעודכן במערכות החברה תוכל להירשם באמצעותו לאתר העמיתים ולקבל מידע על חשבונך.