איך נוכל לעזור?

היכן ניתן למצוא דוח שנתי/רבעוני?

דוחות רבעוניים או שנתיים הכוללים אישור לצרכי מס ניתן למצוא באתר האיזור האישי

לכניסה לאתר לחץ כאן

דוח רבעוני נשלח לעמיתים הזכאים (בהתאם להוראות משרד האוצר) כחודשיים מתום הרבעון אליו הוא מתייחס.

דוח שנתי נשלח לכלל העמיתים לקראת סוף חודש מרץ של השנה העוקבת.