איך נוכל לעזור?

כיצד ניתן להפיק למעסיק דוח יתרות?

בפורטל הסוכנים בתפריט בצד ימין יש להיכנס ללשונית "מעסיקים". ליד הטור שנקרא "שם מעסיק" ניתן ללחוץ על סימן הדף ולייצא לאקסל את דוח היתרות למעסיק. הדוח יכיל פרטים אודות החשבונות הפעילים בלבד.