איך נוכל לעזור?

כיצד ניתן להפיק למעסיק דוח יתרות פיצויים?

בפורטל הסוכנים בתפריט בצד ימין יש להיכנס ללשונית "דוחות". ברשימת הדוחות בוחרים את "דוח יתרות פיצויים". הדוח יציג את הנתונים הבאים: מספר ת.ז, שם העמית, מספר חשבון, שם קופה, יתרת הפיצויים, שם המעסיק, מספר ח.פ ותאריך הנכונות.

לתשומת לבך - באזור זה מופיעים מגוון רב של דוחות לשימושך.