איך נוכל לעזור?

כיצד אני רואה את דוח העמלות שלי באתר?

בפורטל הסוכנים בתפריט הימני יש להיכנס ללשונית "עמלות". לאחר מכן יש לבחור עבור איזו תקופה מבקשים לייצר את דו"ח העמלות. ניתן לייצא את הדו"ח לקובץ אקסל.