איך נוכל לעזור?

איך מעסיק יכול לקבל פירוט הפקדות שנתי

בפורטל המעסיק בתפריט הימני של מידע למעסיק בוחרים ב"דוחות ואישורים" ולאחר מכן בוחרים ב"סוג אישור" את "אישור הפקדות למעסיק".