איך נוכל לעזור?

האם ניתן לבצע משיכה חלקית מקופת גמל להשקעה ?

ניתן לבצע משיכה חלקית מקופת גמל להשקעה והקופה אינה תיחסם להפקדות.