איך נוכל לעזור?

מהם השלבים לקבלת הלוואה?

1. ביצוע שאלון לקביעת התנאים - שאלון חיתום.
2. קביעת תנאי הלוואה - ריבית, משך ההלוואה ושיטת החזר.
3. עריכת הסכם הלוואה - הכנת הסכם הלוואה ע"פ התנאים שנקבעו כולל הוראה לחיוב חשבון להחזר הלוואה.

על מנת לקבוע את תנאי ההלוואה יש לפנות לנציג מומחה בטלפון 3366* שלוחה 3 ולאחר מכן 2.