איך נוכל לעזור?

האם ניתן לקחת הלוואה על קופה שקיים שעבוד / עיקול?

לא ניתן לקחת הלוואה בחשבונות שבהם קיים עיקול/שיעבוד.