איך נוכל לעזור?

האם ניתן להעביר הלוואה לצד ג'?

לא ניתן להעביר הלוואה לצד ג'.