איך נוכל לעזור?

גמל להשקעה

כיצד ניתן להפקיד לקופת גמל להשקעה דרך העברה בנקאית?

באפשרות הלקוח לבצע העברה בנקאית ישירות לחשבון בנק ייעודי שנפתח עבורו. לאחר ביצוע ההעברה נדרש להעביר אסמכתא מהבנק בתוספת פרטי העמית ופרטי החשבון שאליו קרא עוד

כיצד ניתן להפקיד לקופת גמל להשקעה בהוראת קבע?

בסיום ההליך הדיגיטלי עליך למלא את מספר סניף הבנק ומספר החשבון שלך. לאחר מכן עליך לפנות לאתר הבנק (ניתן להקים הוראת קבע באתר הבנק תחת קוד מוסד: 07267 קרא עוד

תוך כמה זמן מתבצע המעבר בין המסלולים בקופת גמל להשקעה?

העברת כספים בין מסלולי השקעה תתבצע תוך שלושה ימי עסקים ממועד קבלת בקשת העברה מלאה וחתומה.   קרא עוד

מהן הדרכים בהן ניתן להפקיד כספים לקופת גמל להשקעה?

באפשרותך להפקיד כספים ע"י העברה בנקאית, הוראת קבע, הרשאה לחיוב חשבון או צ'ק.    קרא עוד

האם הורה יכול לפתוח לילד שלו קופת גמל להשקעה?

כן, אך לא ניתן לבצע משיכה של הכספים עד הגיעו של הילד לגיל בו ניתן לפתוח עבורו חשבון בנק על שמו. המשמעות בפועל היא שלא ניתן לבצע משיכה מקופה מסוג כזה עד קרא עוד

מה ההבדל בין קופת גמל להשקעה לקופת גמל הרגילה?

קופת גמל להשקעה נזילה בכל שלב. העמית בקופה זו רשאי למשוך את הכספים בצורה הונית בכל עת, או לחכות לגיל 60 ואז למשוך את הכספים בצורת קצבה(בתרחיש זה הכספים קרא עוד

האם ניתן לקחת הלוואה על קופה שקיים שעבוד / עיקול?

לא ניתן לקחת הלוואה בחשבונות שבהם קיים עיקול/שיעבוד.   קרא עוד

כיצד ניתן למשוך קופת גמל להשקעה?

להורדת טופס משיכת מקופת גמל להשקעה לחץ כאן. יש לשלוח את טופס זה בצירוף צילום תעודת זהות(אם מדובר בתעודת זהות ביומטרית יש לשלוח צילום של שני הצדדים) באחת קרא עוד

מה הם מועדי החזר הלוואה להלוואה בקופת גמל להשקעה?

תשלום החזר הלוואה מקופת גמל להשקעה יורד בכל 5 לחודש. קרא עוד

כיצד ניתן להפקיד לקופת גמל להשקעה דרך צ'ק?

על הלקוח לרשום את השיק לפקודת "מיטב דש גמל ופנסיה" ולהוסיף בגב השיק את מספר חשבון העמית כפי שהועבר ללקוח במועד ההצטרפות. את השיק נדרש להעביר קרא עוד

מהי הרשאה לחיוב חשבון?

המשמעות היא שאנחנו מקימים את הוראת הקבע עבורך! ** בשלב ההפקדות עליך למלא  את פרטי חשבון הבנק: סניף , מספר חשבון, שם בעל החשבון. אנו מעבירים לבנק קרא עוד

כיצד ניתן לפתוח קופת גמל להשקעה?

ניתן להצטרף באמצעות אתר ייעודי בהליך דיגיטלי וידידותי. קרא עוד

מה היתרונות בהשקעה בקופת גמל להשקעה?

יתרונותיה הייחודים של קופת גמל להשקעה על פני אפיקי השקעה אחרים: 1)      הכספים נזילים וניתנים למשיכה בכל שלב. ניתן למשוך את קרא עוד

מהו סכום ההפקדה המינימלי לקופת גמל להשקעה?

אין סכום הפקדה מינימלי לתוכנית זו.   קרא עוד

מהי תקרת ההפקדה השנתית לקופת גמל להשקעה?

תקרת ההפקדה השנתית עומדת על 70,000 ₪ לאדם.    קרא עוד

מהם דמי הניהול המקסימליים בקופת גמל להשקעה?

דמי הניהול המקסימליים עומדים על 1.05% מהצבירה השנתית לצד דמי ניהול של 4% מההפקדות השנתיות.   קרא עוד

מהן האלטרנטיבות לקופת גמל להשקעה?

בין האלטרנטיבות למוצר נמנות קרנות הנאמנות, תיקים מנוהלים, פיקדונות בבנקים וכן פוליסות חסכון המשווקות ע"י בתי ההשקעות וחברות הביטוח.   קרא עוד

למי מתאימה קופת גמל להשקעה?

קופת גמל להשקעה מתאימה לכל אחד. היא עשויה להתאים כמכשיר חיסכון לניהול הכסף הפנוי שלך או כחיסכון להשקעה בעתיד המשפחה. באפשרותך לפתוח חשבון עבורך ועבור קרא עוד

מתי ניתן למשוך קופת גמל להשקעה?

ניתן למשוך את הכספים בכל רגע נתון. בעת המשיכה ישולם מס רווחי הון (מס על הרווחים הריאליים שנצברו בקופה) בגובה 25%.   **   משקיע שיבחר למשוך את קרא עוד

האם קיימת הטבת מס בקופת גמל להשקעה?

ההפקדה לגמל להשקעה אינה מזכה בהטבת מס כלשהי, אך בתוכנית זו מתבצעות פעולות השקעה באופן שוטף, והחוסך נהנה מדחיית תשלום מס על רווחי הון עד שיחליט למשוך את קרא עוד

האם ההפקדה לקופת גמל להשקעה היא חד פעמית או שוטפת?

ניתן להפקיד כספים בצורה חד פעמית, או לחילופין בצורה של הפקדות חודשיות. כמו כן ניתן לשלב בין הפקדה חד פעמית להפקדות שוטפות.   קרא עוד

האם יש תשלום מס במעבר בין המסלולים בקופת גמל להשקעה?

בקופת גמל להשקעה ניתן לעבור ממסלול למסלול בצורה חופשית ללא תשלום מס.    קרא עוד

איך ניתן לקבל אישור על קליטת הכספים בקופת גמל להשקעה?

באפשרותך לפנות לשירות הלקוחות תוך 24 שעות מהרגע ששלחת אלינו את האסמכתא להעברת הכספים.   קרא עוד

תוך כמה זמן מבקשת משיכת כספים מקופת גמל להשקעה הכסף יגיע לחשבון שלי?

הכסף יועבר לחשבון הבנק שלך בתוך 4 ימי עסקים מרגע בקשת משיכת הכספים מקופת הגמל להשקעה. קרא עוד

כיצד מתבצעת ההפקדה לקופת גמל להשקעה דרך צ'ק?

בכדי לבצע הפקדה לקופת גמל להשקעה דרך צ'ק עלייך לרשום את הצ'ק לפקודת "מיטב דש גמל ופנסיה" ולהוסיף בגב הצ'ק את מספר חשבון העמית קרא עוד

האם ניתן למנות מוטבים בקופת גמל להשקעה?

כן. יש למלא טופס הוראת מינוי מוטבים בחשבון קופת גמל / קרן השתלמות. את הטופס יש להעביר למערך שירות הלקוחות בכתובת המייל: amitim@mtds.co.il  . קרא עוד

מי זכאי לקבל את הכספים בקופת גמל להשקעה במידה והמוטב נפטר?

במקרה של פטירת המוטב, הכספים יועברו בהתאם להוראה שנתן העמית בכתב מינוי המוטבים – בעת מינוי המוטבים ניתן לקבוע, בין היתר, כי הכספים יתחלקו בין שאר קרא עוד

כיצד ניתן לבדוק מהי הצבירה בקופת גמל להשקעה?

לנוחותך, ניתן לעקוב אחרי הצבירה דרך המרכז האישי באתר מיטב דש. בנוסף ניתן לעקוב אחר הדו"חות הרבעוניים/שנתיים.     קרא עוד

מהם מסלולי ההשקעה הקיימים בקופת גמל להשקעה במיטב דש?

מסלולי ההשקעה הקיימים במיטב דש: מסלולי השקעה ללא מניות מסלול טווח קצרמסלול אג"ח ללא מניותמסלולי השקעה בעלי חשיפה בינונית למניות מסלול אג"ח עד 10% קרא עוד

האם קיים בקופת גמל להשקעה מסלול כשר?

כן, קיים מסלול כשר בקופת גמל להשקעה. במסלול זה הנכסים המושקעים יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות קרא עוד

האם יש בקופת גמל להשקעה תשואה מובטחת?

בקופת גמל להשקעה אין הבטחת תשואה ו/או החזר קרן ההשקעה.   קרא עוד

האם ניתן לנייד קופת גמל להשקעה בין החברות השונות?

לא ניתן לנייד קופת גמל להשקעה בין החברות השונות. אם ברצונך להעביר את קופת הגמל להשקעה לניהול גוף אחר, עלייך לבצע קודם משיכה של הקופה(כרוכה בתשלום מס בגובה קרא עוד

מה גובה דמי הניהול בקופת גמל להשקעה?

דמי הניהול בקופת גמל להשקעה הם 0.7% מהצבירה השנתית ו-0% על הפקדות.   קרא עוד

האם ניתן לבצע משיכה חלקית מקופת גמל להשקעה ?

ניתן לבצע משיכה חלקית מקופת גמל להשקעה והקופה אינה תיחסם להפקדות. קרא עוד

האם לאחר משיכה חלקית מקופת גמל להשקעה הקופה תהיה חסומה להפקדות?

לאחר משיכה חלקית מקופת גמל להשקעה הקופה לא תיחסם להפקדות. ניתן למשוך כל סכום בכל עת והקופה נשארת פתוחה להפקדות.   קרא עוד

מה תאריך הגבייה של הוראת הקבע השוטפת בקופת גמל להשקעה?

תאריך הגבייה של הוראת הקבע השוטפת בקופת גמל להשקעה הוא ה-15 לחודש. קרא עוד

מהם השלבים לקבלת הלוואה?

1. ביצוע שאלון לקביעת התנאים - שאלון חיתום. 2. קביעת תנאי הלוואה - ריבית, משך ההלוואה ושיטת החזר. 3. עריכת הסכם הלוואה - הכנת הסכם הלוואה ע"פ התנאים קרא עוד

האם ניתן להעביר הלוואה לצד ג'?

לא ניתן להעביר הלוואה לצד ג'.   קרא עוד