איך נוכל לעזור?

כיצד מעבירים קרן השתלמות למיטב דש?

העברת קרן השתלמות למיטב דש אינה כרוכה בתשלום ובעת ההעברה נשמרים זכויותיך כפי שהיו בקרן הקודמת. הוותק נשאר זהה ואילו השתתפות ברווחי הקרן מתחילה מהיום שבו הכסף עובר אלינו.

יש למלא את טופס בקשת ההעברה ולשלוח אלינו בצירוף לטופס בקשה להצטרף כעמית, צילום ת"ז וצילום תדפיס מהקרן הנעברת.

יש להקפיד למלא את הטפסים ולבחור בקרן הרלוונטית אליה אתם מעוניינים להצטרף .

ניתן לפנות לנציג במשרדנו בטלפון: 3366* או במייל:gemel@meitavdash.co.il לבצע דרכו את הבקשה.